AMBIENT

Tran Chau's Profile

Tran Chau

Tran Chau

01/01/1970

Số câu hỏi 1031
Số câu trả lời 202
Điểm 370
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (95)

  • Tran Chau: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Tran Chau: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Tran Chau: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Tran Chau: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Tran Chau: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Tran Chau: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Tran Chau: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • Tran Chau: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
  • Tran Chau: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
  • Tran Chau: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng