Tính khối lượng oxi cần dùng để tác dụng đủ với hỗn hợp gồm 6g C và 8g S?

bởi Phan Thiện Hải 11/05/2019

1,Tính khối lượng oxi cần dùng để tác dụng đủ với hỗn hợp gồm 6 g C và 8 g S

2,Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí gồm CO và H cần dùng 3,36 l O2(đktc) thu đc 1,8 g H2O:

a,Viết phương trình phản ứng xảy ra

b,Tính thể tích khí có trong hỗn hợp ban đầu

c,Tính khối lượng CO2 đc tạo thành theo 2 phương pháp

giúp mk nha,cần gấp,cảm ơn ạ

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan