YOMEDIA

Tính số gam sắt và oxi cần dùng để điều chế được 2,32g oxit sắt từ ?

Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế oxit sắt từ Fe3O4 bằng cách dùng O2 oxi hóa sắt ở nhiệt độ cao.

a. Tính số gam sắt và oxi cần dùng để điều chế được 2,32g oxit sắt từ ?

b. Tính số gam kali penmanganat KMnO4 cần dùng để có được lượng oxi dùng cho phản ứng trên, biết rằng khi nung nóng 2 mol KMnO4 thì thu được 1 mol O2.

Theo dõi Vi phạm
ADMICRO

Trả lời (1)

 
 
 • - Số mol oxit sắt từ:

  \(n_{Fe_3SO_4}=\dfrac{m}{M}=\dfrac{2,32}{232}=0,01\left(mol\right)\)

  \(a)3Fe+2O_2\underrightarrow{t^0}Fe_3O_4\)

  \(\begin{matrix}3mol&2mol&1mol\\0,3mol&0,2mol&0,1mol\end{matrix}\)

  - Khối lượng Fe và O2 cần dùng là:

  \(m_{Fe}=n.M=0,03.56=1,68\left(g\right)\)

  \(m_{O_2}=n.M=0,02.32=0,64\left(g\right)\)

  \(b)2KMnO_4\underrightarrow{t^0}K_2MnO_4+MnO_2+O_2\)

  \(\begin{matrix}2mol&1mol\\0,4mol&0,2mol\end{matrix}\)

  - Khối lượng KMnO4 là:

  \(m=n.M=0,4.158=63,2\left(g\right)\)

    bởi Trần N. Điệp 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA