thu phương's Profile

thu phương

thu phương

29/03/1992

Trường THPT Lý Thường Kiệt

Số câu hỏi 1195
Số câu trả lời 327
Điểm 376
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (100)

  • thu phương: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • thu phương: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • thu phương: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • thu phương: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • thu phương: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • thu phương: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • thu phương: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • thu phương: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • thu phương: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 tháng
  • thu phương: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 tháng