YOMEDIA

Nguyễn Minh Minh's Profile

Nguyễn Minh Minh

Nguyễn Minh Minh

01/01/1970

Số câu hỏi 994
Số câu trả lời 196
Điểm 378
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (144)

  • Nguyễn Minh Minh: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Minh Minh: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Nguyễn Minh Minh: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Minh Minh: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Minh Minh: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Minh Minh: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Minh Minh: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Minh Minh: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Minh Minh: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Minh Minh: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng