Xác định X biết hòa tan 3,9g X trong HCl thu được 1,344 lít H2?

bởi thùy trang 13/05/2019

HÒa tan 3.9g kim loại X cần dùng 1 lượng HCl thu được 1.344l khí hidro ở điều kiện tiêu chuẩn. Mặc khác để hòa tan 3.2g oxit của kim loại Y cần dùng 1 lượng HCl như trên. Xác định X, Y

Câu trả lời (1)

 • PTPU:

  X + nHCl ---> XCl\(_n\) + 0,5nH2
  \(=>\) nX =\(\dfrac{2n_{H_2}}{n}\) = 2.1,344/22,4n = 0,12/n mol
  => mX = 0,12X/n = 3,9

  \(Ta.\text{đ}c:X=32,5n\)

  \(=>n=2;X=65\)
  Tính được nHCl = 0,12 mol

  PTPU: \(Y_2O_n\) + 2nHCl ---> 2YCl\(_n\) + nH2O
  \(=>\) nY2On = nHCl/2n = 0,06/n mol
  \(=>\)mY2On = 0,06(2Y + 16n)/n = 3,2
  \(=>\) Y = 56n/3

  \(=>n=3;Y:Fe\)

  Vậy ...

  bởi Huỳnh Nga 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan