YOMEDIA

Tính khối lượng Fe thu được và % thể tích hỗn hợp khí sau phản ứng?

bởi Xuan Xuan 11/05/2019

Cho 4,48 lít khí CO (đktc) tác dụng với FeO ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng thu được chất khí A có khối lượng bé hơn 1,6g so với lượng FeO ban đầu. Tính khối lượng Fe thu được và % thể tích hỗn hợp khios sau phản ứng?

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • FeO + CO -> Fe + CO2

  nCO=0,2(mol)

  Đặt nFeO tham gia PƯ=a

  Ta có:

  72a-56a=1,6

  =>a=0,1

  Theo PTHH ta có:

  nFe=nCO2=nFeO tham gia PƯ=0,1(mol)

  mFe=56.0,1=5,6(g)

  %VCO2=\(\dfrac{0,1}{0,2}.100\%=50\%\)

  %VCO=100-50=50%

  bởi Đặng Thị Mỹ Lan 11/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA