YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 75 SGK Hóa học 8

Giải bài 3 tr 75 sách GK Hóa lớp 8

Có phương trình hóa học sau:

CaCO3 → CaO + CO2

a) Cần dùng bao nhiêu mol CaCO3 để điều chế được 11,2 g CaO?

b) Muốn điều chế được 7 g CaO cần dùng bao nhiêu gam CaCO3?

c) Nếu có 3,5 mol CaCO3 tham gia phản ứng sẽ sinh ra bao nhiêu lít CO2 (đktc)?

d) Nếu thu được 13,44 lít khí CO2 ở đktc thì có bao nhiêu gam chất rắn tham gia và tạo thành sau phản ứng?

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Phương trình phản ứng hóa học: 

CaCO3 → CaO + CO2

Câu a:

Số mol CaCO3 cần dùng là:

Theo phương trình phản ứng hóa học, ta có:

nCaCO3 = nCaO = 11,2 : 56 = 0,2 mol

Vậy cần dùng 0,2 mol CaCO3 để điều chế CaO

Câu b:

Khối lượng CaCO3 cần dùng để điều chế 7g CaO là:

Số mol: nCaCO3 = nCaO = 7 : 56 = 0,125 mol

Khối lượng CaCO3 cần thiết là:

mCaCO3 = M.n = 100.0,125 = 12,5 gam

Câu c:

Thể tích CO2 sinh ra:

Theo phương trình phản ứng hóa học, ta có:

nCaCO3 = nCaO = 3,5 mol

VCO2 = 22,4.n = 22,4.3,5 = 78,4 lít

Câu d:

Khối lượng CaCO3 tham gia và CaO tạo thành:

nCaCO3 = nCaO = nCO2 = 13,44 : 22,4 = 0,6 mol

Vậy khối lượng các chất: mCaCO3 = 0,6.100 = 60 gam

mCaO = 0,6.56 = 33,6 gam

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 75 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON