Viết PTHH khi đốt cháy hỗn hợp CO và H2?

bởi Nguyễn Lê Thảo Trang 13/05/2019

đốt cháy hoàn toàn 22,4 lít hỗn hợp khí h2 và co thu được 8,8 g khí co2.

a)viết PTHH của các phản ứng xảy ra

b)tính thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp\

c)tính thể tích khí o2 cần dùng để đốt cháy hỗn hợp khí

d)tính khối lượng của ỗn hợp khí ban đầu

e)tính thể thích khí CO2 sinh ra

các khí đo ở đktc

Câu trả lời (1)

 • PTHH : \(2H_2+CO_2\underrightarrow{_{t^o}}CH_4+2H_2O\)

  \(n_{CO_2}=\dfrac{m}{M}=\dfrac{8,8}{44}=0,2\left(mol\right)\)

  Bài ra : 2mol-----1mol------1mol-----2mol

  Suy ra: 0,2mol-----0,1mol------0,1mol-----0,2mol (*)

  \(\Rightarrow V_{H_2}=n.22,4=0,2.22,4=4,48\left(l\right)\)

  \(\Rightarrow V_{CO_2}=n.22,4=0,1.22,4=2,24\left(l\right)\)

  Theo tỉ lệ số mol (*) ta có :

  \(m_{H_2}=n.M=0,2.2=0,4\left(g\right)\)

  \(m_{CO_2}=n.M=0,1.44=4,4\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow m_{hh}=0,4+4,4=4,8\left(g\right)\)

  bởi Nguyễn Hạnh 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan