YOMEDIA
IN_IMAGE

Viết PTHH khi đốt cháy hỗn hợp CO và H2?

đốt cháy hoàn toàn 22,4 lít hỗn hợp khí h2 và co thu được 8,8 g khí co2.

a)viết PTHH của các phản ứng xảy ra

b)tính thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp\

c)tính thể tích khí o2 cần dùng để đốt cháy hỗn hợp khí

d)tính khối lượng của ỗn hợp khí ban đầu

e)tính thể thích khí CO2 sinh ra

các khí đo ở đktc

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • PTHH : \(2H_2+CO_2\underrightarrow{_{t^o}}CH_4+2H_2O\)

  \(n_{CO_2}=\dfrac{m}{M}=\dfrac{8,8}{44}=0,2\left(mol\right)\)

  Bài ra : 2mol-----1mol------1mol-----2mol

  Suy ra: 0,2mol-----0,1mol------0,1mol-----0,2mol (*)

  \(\Rightarrow V_{H_2}=n.22,4=0,2.22,4=4,48\left(l\right)\)

  \(\Rightarrow V_{CO_2}=n.22,4=0,1.22,4=2,24\left(l\right)\)

  Theo tỉ lệ số mol (*) ta có :

  \(m_{H_2}=n.M=0,2.2=0,4\left(g\right)\)

  \(m_{CO_2}=n.M=0,1.44=4,4\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow m_{hh}=0,4+4,4=4,8\left(g\right)\)

    bởi Nguyễn Hạnh 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON