AMBIENT

Tính khối lượng MgCl2 tạo thành khi hòa tan 7,2g Mg bằng HCl dư?

bởi Nguyễn Hồng Tiến 14/05/2019

1. Hoà tan hoàn toàn 7,2g Mg bằg dung dịch HCl dư. Tính khối lượng MgCl2 tạo thành và thể tích khí H2 thoát ra ở đktc

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • \(Mg+2HCl\rightarrow MgCl_2+H_2\)

  \(n_{Mg}=\dfrac{m_{Mg}}{M_{Mg}}=\dfrac{7,2}{24}=0,3\left(mol\right)\)

  Theo PTHH ,có :

  \(n_{MgCl_2}=n_{H_2}=n_{Mg}=0,3\left(mol\right)\)

  \(m_{MgCl_2}=n.M=0,3.\left(24+2.35,5\right)=28,5\left(g\right)\)

  \(V_{H_2}=n.22,4=0,3.22,4=6,72\left(l\right)\)

  bởi Trân Quang Đức 14/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>