YOMEDIA
IN_IMAGE

Tính A biết đốt cháy A gam gồm Fe và Mg trong đó Mg là 0,48g cần dùng 622cm^3 O2?

1. đốt cháy A gam hỗn hợp gồm bột Fe và Mg trong đó khối lượng Mg=0,48g cần dùng hết 622 cm3 oxi ở đktc

a/ tính A

b/ tính thành phần phần trăm của mỗi oxit trong hỗn hợp thu đc

2. đốt cháy hết 68g hỗn hợp khí H2 và CO cần dùng 89,6l oxi ở đktc. tính kl mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu(giải theo 2 cách)

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Bài 1:

  a) Số mol cuả Mg là:

  \(n_{Mg}=\dfrac{m}{M}=\dfrac{0,48}{24}=0,02\left(mol\right)\)

  PTHH: \(2Mg+O_2\underrightarrow{t^0}2MgO\)

  -----0,02(mol)-0,01(mol)-0,02(mol)---

  Thể tích Oxi cần dùng với Mg ở đktc là:

  \(V_{O_{2_{\left(Mg\right)}}}=22,4.n=22,4.0,01=0,224\left(l\right)\)

  Thể tích khí cần dùng với Fe ở đktc là:

  \(V_{O_{2_{\left(Fe\right)}}}=0,622-0,224=0,398\left(l\right)\)

  Số mol của Oxi cần dùng với Fe là:

  \(n_{O_2}=\dfrac{V}{22,4}=\dfrac{0,398}{22,4}\approx0,018\left(mol\right)\)

  PTHH: \(3Fe+2O_2\underrightarrow{t^0}Fe_3O_4\)

  ----- 0,027(mol)-0,018(mol)-0,009(mol)--

  Khối lượng Fe là:

  \(m_{Fe}=n.M=0,027.56=1,512\left(g\right)\)

  Khối lượng hỗn hợp A là:

  \(m_A=0,48+1,512=1,992\left(g\right)\)

  b) Tổng khối lượng oxit thu được là:

  \(m_{Oxit}=m_{MgO}+m_{Fe_3O_4}=0,02.40+0,009.232=2,888\left(g\right)\)

  Phần trăm khối lượng MgO trong oxit là:

  \(\%m_{MgO}=\dfrac{m_{MgO}}{m_{Oxit}}.100=\dfrac{0,8}{2,888}.100\approx27,7\%\)

  \(\%m_{Fe_3O_4}=100-27,7=72,3\%\)

  Vậy ...

    bởi Nguyễn Nhân 11/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON