Viết PTHH khi cho Zn tác dụng với dung dịch HCl?

bởi Lê Viết Khánh 14/05/2019

Cho 6.5 g Zn tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl. Dẫn toàn bộ lượng H2 thu được qua CuO nóng.

1. Viết PTHH

2. Tính khối lượng kim loại thu được sau phản ứng.

Câu trả lời (1)

 • 1. PTHH: \(Zn+2HCl\rightarrow ZnCl_2+H_2\) (1)

  \(H_2+CuO\rightarrow Cu+H_2O\) (2)

  2. \(n_{Zn}=\dfrac{6,5}{65}=0.1mol\)

  Từ phương trình (1) : \(n_{H_2}=n_{Zn}=0.1mol\)

  Vì lượng \(H_2\) ở cả hai phương trình bằng nhau nên cùng bằng 0,1 mol.

  Từ phương trình (2) :\(n_{Cu}=n_{H_2}=0,1mol\)

  \(\rightarrow m_{Cu}=0,1.64=6,4g\)

  bởi Đồng Việt Thắng 14/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan