AMBIENT

Tính thể tích HCl 2M cần dùng để hòa tan 6,5g Zn?

bởi Mai Anh 11/05/2019

Hòa tan hoàn toàn 6,5g kẽm trong dung dịch HCl 2M vừa đủ. Sau phản ứng thu được muối ZnCl2 và H2

a. Tính Vdd HCl đã dùng

b. Đem lượng H2 trên đi qua 24g bột Cuo đã nung nóng ở nhiệt độ thích hợp. Tính khối lượng Cu sau phản ứng

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • \(Zn\left(0,1\right)+2HCl\left(0,2\right)\rightarrow ZnCl_2+H_2\left(0,1\right)\)

  \(V_{ddHCl}=\dfrac{0,2}{2}=0,1M\)

  \(H_2+CuO\rightarrow Cu+H_2O\)

  \(n_{CuO}=\dfrac{24}{80}=0,3\left(mol\right)\)

  Sau pư: H2 hết, CuO dư

  \(\Rightarrow m_{Cu}=0,1.64=6,4g.\)

  bởi PHAM THI phươnganh 11/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>