YOMEDIA

Nguyễn Thị Thúy's Profile

Nguyễn Thị Thúy

Nguyễn Thị Thúy

01/01/1970

Số câu hỏi 1040
Số câu trả lời 167
Điểm 328
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (115)

  • Nguyễn Thị Thúy: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Thị Thúy: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Thị Thúy: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Thị Thúy: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Thị Thúy: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Thị Thúy: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Thị Thúy: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Thị Thúy: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Thị Thúy: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Thị Thúy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm