AMBIENT

Tính thể tích H2 thu được khi cho 26,3g Fe tác dụng với 280g HCl?

bởi thu hằng 13/05/2019

Bài 1

Cho 26.3g sắt tác dụng hết với 280g dung dịch HCL

a) tính thể tích khi hiđrô thu được ở đktc

b) tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được sau phản ứng

Bài 2

Hoà tan hoàn toàn 5.9g AL bằng vừa đủ 2000ml dung dịch HCL

a) viết PTHH cho phản ứng trên

b) tính thể tích khí H2 sinh ra ở đktc

c) tính nồng độ mol của dung dịch HCL đã phản ứng

d) nếu dùng toàn bộ lượng hiđrô bay ra ở bên trên đem khử 12g bột CuO ở nhiệt độ cao. Tính khối lượng kim loại tạo thành

Bài 3

Cho a gam kim loại Fe phản ứng vừa đủ với 800ml dung dịch HCL 8M

a) viết PTHH

b) tính a

c) tính nồng độ mol dung dịch chất sau phản ứng, biết thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Bài 2

  nAl = \(\dfrac{5,4}{27}=0,2\) mol

  nCuO = \(\dfrac{12}{80}=0,15\left(mol\right)\)

  Pt: 2Al + 6HCl --> 2AlCl3 + 3H2

  0,2 mol-> 0,6 mol------------> 0,15 mol

  VH2 sinh ra = 0,15 . 22,4 = 3,36 (lít)

  CM HCl đã dùng = \(\dfrac{0,6}{2}=0,3M\)

  Pt: CuO + H2 --to--> Cu + H2O

  0,15 mol------------> 0,15 mol

  Xét tỉ lệ mol giữa CuO và H2:

  \(\dfrac{0,15}{1}=\dfrac{0,15}{1}\)

  Vậy pứ vừa đủ

  mCu tạo thành = 0,15. 64 = 9,6 (g)

  P/s: bài này mình chỉnh số nên không có thể chính xác nhé

  bởi Lê Lâm Ngọc Lan 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>