AMBIENT

Viết PTHH khi đốt cháy Fe trong oxi không khí?

bởi sap sua 11/05/2019

để điều chế oxit sắt từ .một học sinh đã dùng 22.4 g sắt đốt trong 4.48l khí oxi (đktc)

a) viết phương trình hóa học của phản ứng b)sau khi cháy sắt hay oxi dư?dư bn gam ?

c) tính khối lượng oxit sắt từ điều chế được d) tính khối lượng KCLO3 cần dùng để điều chế một thể tích khí oxi bằng thể tích khí oxi đã sử dụng trong phản ứng trên

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • nFe = \(\dfrac{22,4}{56}\) = 0,4 mol

  nO2 = \(\dfrac{4,48}{22,4}\) = 0,2 mol

  a) 3Fe + 2O2 \(\rightarrow\) Fe3O4

  0,4(dư)..0,2(hết)..\(\rightarrow\)0,1mol

  b) mFe(dư) = 0,1 . 56 = 5,6g

  c)mFe3O4 = 0,1 . 232= 23,2 g

  d)

  2KClO3 \(\rightarrow\)2KCl + 3O2

  0,13mol\(\leftarrow\)..........0,2 mol

  mKClO3 = 0,13 . 122,5 = 15,925 g

  bởi Hudson Alice 11/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>