YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 76 SGK Hóa học 8

Giải bài 5 tr 76 sách GK Hóa lớp 8

Hãy tìm thể tích khí oxi đủ để đốt cháy hết 11,2 lít khí A:

Biết rằng:

- Khí A có tỉ lệ khối đối với không khí là 0,552.

- Thành phần theo khối lượng của khí A là: 75% C và 25% H.

Các thể tích khí đo ở đktc?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

 

Khối lượng mol khí A tham gia phản ứng là:

dA/kk = 0,552 ⇒ MA = 29.0,552 = 16 g

\({m_C} = \frac{{16.75}}{{100}} = 12\)

\({m_H} = \frac{{16.25}}{{100}} = 4\)

Đặt công thức hóa học của khí A là CxHy, ta có:

12.x = 12 ⇒ x = 1

1.y = 4 ⇒ y = 4

Công thức hóa học của khí A là CH4

Phương trình phản ứng

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

Theo phương trình phản ứng, thể tích oxi bằng hai lần thể tích khí CH4 nên thể tích khí oxi đủ để đốt cháy hết 11,2 lít khí A là:

VO2 = 2.VCH4 = 11,2.2 = 22,4 lít

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 76 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON