Viết PTHH khi cho Natri tác dụng với nước?

bởi Anh Trần 17/05/2019

Cho 4,6gam kim loại Natri ( Na) tác dụng với 7,2gam nước .

a. Viết PTHH của phản ứng

b. Chất nào còn dư sau phản ứng , và còn dư bao nhiêu gam ?

c. Tính thể tích khi H2 (đktc) tạo thành sau phản ứng

Câu trả lời (1)

 • a, PTHH: \(2Na+2H_2O\rightarrow2NaOH+H_2\)

  b, \(n_{Na}=\dfrac{4,6}{23}=0.2mol\)

  \(n_{H_2O}=\dfrac{7,2}{18}=0.4mol\)

  Ta thấy: \(\dfrac{0.2}{2}< \dfrac{0.4}{2}\)

  \(\rightarrow H_2O\)

  Từ phương trình ta có: \(n_{H_2O_{pu}}=n_{Na}=0.2mol\)

  \(\rightarrow n_{H_2O_{du}}=0.4-0.2=0.2mol\)

  \(\rightarrow m_{H_2O_{du}}=0,2.18=3.6g\)

  c, Từ phương trình ta có: \(n_{H_2}=\dfrac{1}{2}n_{Na}=\dfrac{1}{2}.0,2=0.1mol\)

  \(\rightarrow V_{H_2}=22,4.0,1=2,24l\)

  bởi phạm thị hạnh 17/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan