ON
ADMICRO

Mai Vàng's Profile

Mai Vàng

Mai Vàng

01/01/1970

Số câu hỏi 1799
Số câu trả lời 863
Điểm 1260
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (822)

 • Mai Vàng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 ngày
 • Mai Vàng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 ngày
 • Mai Vàng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 ngày
 • Mai Vàng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 ngày
 • Mai Vàng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 ngày
 • Mai Vàng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 ngày
 • Mai Vàng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 ngày
 • Mai Vàng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 ngày
 • Mai Vàng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 ngày
 • Mai Vàng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 ngày

 

1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 1627632628.png
      [banner_link] => https://smartpro.vn/vong-quay-may-man.html
      [banner_startdate] => 2021-08-02 06:08:00
      [banner_enddate] => 2021-08-18 06:42:00
      [banner_type] => 2
    )

)