Tính V khí H2 thu được khi cho 8,1g Al tác dụng với H2SO4?

bởi bich thu 11/05/2019

Nhôm tác dụng với axit sunfuric tạo thành nhôm sunfat và khí Hidro theo sơ đồ phản ứng

Al + H2CO4 Al2(SO4)3 + H2 \(\uparrow\)

Nếu có 8,1g nhôm tham gia phản ứng . hãy

a, tính thể tích của Hidro thu được ở điều kiện tiêu chuẩn

b, tính khối lượng của axit sunfuric cần dùng

c, tính khối lượng muối nhôm sunfat tạo thành theo 2 cách

Câu trả lời (1)

 • Tui trả lời rồi, bạn tham khảo nha!

  https://hoc24.vn/hoi-dap/question/407267.html

  bởi Hoàng Nguyễn 11/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Dell dell

  Hòa tan hoàn toàn 5,6 gam kim loại M vào dung dịch HCl dư , phản ứng xảy ra theo sơ đồ:

  M + axit clohiđric ----> muối clorua + hiđro

  Thu lấy toàn bộ lượng khí H2 thoát ra. Dung dịch sau phản ứng nặng hơn dung dịch ban đầu 5,4 gam.

  a) Tính khối lượng H2 thu được

  b)Tính khối lượng HCl tham gia phản ứng.

 • Nguyễn Trà Long

  B3: Khử hoàn toàn m(g) Fe2O3 ở nhiệt độ cao =CO .Lượng Fe thu đc sau p.ứ cho td hoàn toàn vs dd HCl . Sau p.ứ thu đc dd FeCl2 và H2 . Nếu dùng lượng H2 ở trên để khử 1 oxit KL hóa trị II thành KL thì lượng oxit bị khử cx=m(g)

  a/Viết PT

  b/Tìm CTHH oxit

 • thu hảo

  Cho 2,8 g sắt (Fe) tác dụng với axit sunfuric (H2SO4) tạo thành muối sắt (II) sunfat (FeSO4) và khí hiđro (H2)

  a) viết phương trình hóa học .

  b) tính khối lượng muối sắt () sunfat thu được .

 • Mai Vàng

  Nhôm tác dụng với axit sunfuric tạo thành nhôm sunfat và khí Hidro theo sơ đồ phản ứng

  Al + H2CO4 \(\rightarrow\) Al2(SO4)3

  Nếu có 8,1g nhôm tham gia phản ứng . hãy

  a, tính thể tích của Hidro thu được ở điều kiện tiêu chuẩn

  b, tính khối lượng của axit sunfuric cần dùng

  c, tính khối lượng muối nhôm sunfat tạo thành theo 2 cách

 • Nguyễn Trà Giang

  Câu 1:

  a) Dẫn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 800ml dung dịch Ca(OH)2 0,1M

  - Viết PTHH xảy ra

  - Tính số gam kết tủa tạo thành

  - Tính nồng độ mol của dd sau phản ứng. Cho rằng thể tích dd vẫn là 800ml

  b) Đem khử hoàn toàn 4g hồng hợp CuO và sắt oxit FexOy bằng khí CÓ ở nhiệt độ cao, sau đó thu được 2,88g chất rắn. Hoà tan chất rắn này với 400ml dd HCl (vừa đủ) thì có 896ml khí thoát ra ơn đktc.

  • Tính % về khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp đầu
  • Tính nồng độ mol của dd axit đã dùng
  • Xác định công thức của oxit sắt đã dùng

  Câu 2:

  Cho 16,6g hỗn hợp gồm Al, Cu, Mg tác dụng với HCl dư thu được chất rắn A, dung dịch B và 11,2 lít khí C ở đktc. Cho dd B tác dụng với dd NaOH dư thu được kết tủa. Đem nung kết tủa tới khối lượng ko đổi cân được 8g. Tính khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu

  Câu 3:

  Khử hoàn toàn 5,43g một hỗn hợp gồm CuO và PbO bằng H2 thu được 0,9g H2O

  1. Tính thành phần % theo khối lượng các oxit trong hỗn hợp đầu
  2. Tính thành phần % theo khối lương các kim loại trong hỗn hợp chất rắn sau phản ứng

 • thùy trang

  đốt cháy 16g lưu huỳnh thu được khí SO2

  a) tính thể tích O2 cần dùng

  b) Tính khối lượng khí SO2 thu được

 • Tra xanh

  cho hỗn hợp Fe2O3 và CuO tác dụng với hidro ở nhiệt đọ cao hỏi nếu thu 26,4 gam hỗn hợp Cu và Fe trong đó khối lượng Cu gaapwsa1,2 lần khối lượng Fe thì:

  a, cần tất cả bao nhiêu lít hidro ở đktc

  b, khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu là bao nhiêu?

 • Huong Duong

  Cho 11,3 gam hỗn hợp gồm Zn và Mg tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl tạo thành 6,72 lít khí H2 thoát ra ở điều kiện tiêu chuẩn

  Viết các phương trình hóa học

  Tính phần trăm về khối lượng của từng kim loại có trong hỗn hợp đầu

  Lượng khí H2 này có thể thử được tối đa bao nhiêu gam Fe3o4

 • Thanh Nguyên

  Cho 13g kẽm vào 1 dung dịch chứa 0,5 mol axit clohidric a) tính thể tích hidro thu được b) nếu nhúng quỳ tím vào sau khi phản ứng kết thúc quỳ tím chuyển sang màu gì?

 • Nguyễn Sơn Ca

  Cho sơ đồ phản ứng sau

  Fe2O3+H2--> Fe+ H2O

  a, Lập PTHH

  b, Nếu phản ứng người ta thu đc 21gFe và 9g H2O cần 3g khí H2 thì khối lượng Fe2O3 cần dùng là bao nhiêu