AMBIENT

Viết PTHH khi cho Fe tác dụng với dung dịch H2SO4?

bởi Việt Long 11/05/2019

Cho 22,4g sắt, tác dụng với dung dịch axit sunfuric

A) Viết PTHH

B) Tính thể tích khí hiro ở điều kiện tiêu chuẩn

C) Tính khối lượng mối thu được

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a) \(Fe+H_2SO_4\underrightarrow{t^o}H_2+FeSO_4\)

  b) \(n_{Fe}=\dfrac{m}{M}=\dfrac{22,4}{56}=0,4\left(mol\right)\)

  Theo PTHH, \(n_{H_2}=n_{Fe}=0,4\left(mol\right)\)

  \(m_{H_2}=n\cdot M=0,4\cdot2=0,8\left(g\right)\)

  bởi Hoàng Nhật Nhi Nhi 11/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>