Xác định mFeS thu được khi cho 16g S vào 28g bột Fe?

bởi Đan Nguyên 17/05/2019

Hỗn hợp có 16 (g) bột lưu huỳnh và 28 (g) bột sắt. Đốt nóng hỗn hợp thu được chất duy nhất là FeS. Tính khối lượng của sản phẩm nếu hỗn hợp có 8 (g) bột lưu huỳnh và 28 (g) Ce. Hãy cho biết:

- Khối lượng FeS thu được

- Chất nào còn dư sau phản ứng và dư bao nhiêu gam?

Câu trả lời (1)

 • a) Fe + S \(_{\underrightarrow{to}}\) FeS

  nS = 0,5mol ; nFe = 0,5mol

  Dựa theo PTHH=> Hai chất đều hết.

  nFeS = nFe=0,5 mol ⇒ mFeS = 0,5. 88 = 44g

  b) Fe + S \(\underrightarrow{to}\) FeS

  nS = 0,25mol ; nFe = 0,5mol

  Vì: 0,251<0,51⇒0,251<0,51⇒S hết, Fe dư

  -nFeS = nS = 0,25 mol

  =>mFeS = 0,25 . 88 = 22g

  nFe(dư)= 0,5− (0,25.11) = 0,25mol

  => mFe(dư)=0,25.56=14g

  bởi Đạt Đỗ 17/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan