Tính thể tích O2 cần dùng để đốt cháy 3,2g CH4?

bởi Tram Anh 13/05/2019

Đốt cháy hết 3,2 g khí metan trong không khí sinh ra khí cacbonic và nước. Tính thể tích khí oxi ( đktc ) cần dùng và khối lượng cacbon tạo thành

Câu trả lời (1)

 •  

  Đốt cháy hết 3,2 g khí metan trong không khí sinh ra khí cacbonic và nước. Tính thể tích khí oxi ( đktc ) cần dùng và khối lượng cacbon tạo thành.

  Bài làm:

  PTHH; CH4 + 2O2 → 2H2O + CO2

  nCH4=3,216=0,2(mol)

  Theo PTHH, ta có: nO2=2nCH4=2.0,2=0,4(mol)

  VO2=0,4.22,4=8,96(l)

  Theo PTHH, ta có:

  bởi Phai Dau Ngoai Thuong 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Nguyễn Lệ Diễm

  Khử 48g oxi sắt (III) bằng khí H2

  a) xác định thể tích khí H2 cần dùng

  b) Tính khối lượng Fe thu được sau phản ứng

  CÁC BẠN GIÚP MÌNH VỚI PLS :< Mình đang cần gấp, tks

 • Trịnh Lan Trinh

  Oxi hoá hoàn toàn 7,8g hh 2kim loại Mg và Al thủ đc 14,2g hh 2 oxit. Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hh đầu

 • thu hằng

  Bài 1

  Cho 26.3g sắt tác dụng hết với 280g dung dịch HCL

  a) tính thể tích khi hiđrô thu được ở đktc

  b) tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được sau phản ứng

  Bài 2

  Hoà tan hoàn toàn 5.9g AL bằng vừa đủ 2000ml dung dịch HCL

  a) viết PTHH cho phản ứng trên

  b) tính thể tích khí H2 sinh ra ở đktc

  c) tính nồng độ mol của dung dịch HCL đã phản ứng

  d) nếu dùng toàn bộ lượng hiđrô bay ra ở bên trên đem khử 12g bột CuO ở nhiệt độ cao. Tính khối lượng kim loại tạo thành

  Bài 3

  Cho a gam kim loại Fe phản ứng vừa đủ với 800ml dung dịch HCL 8M

  a) viết PTHH

  b) tính a

  c) tính nồng độ mol dung dịch chất sau phản ứng, biết thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể

 • Huong Duong

  1) đốt cháy 8,8 g hỗn hợp hồm CU và Mg trong khí oxi dư thì thu đc 12 g hỗn hợp 2oxit .tính klg mỗi kloại trong hỗn hợp

  2) hòa tan 17,4 g hỗn hợp gồm FeO và Al2O3 cần dùng vừa đủ 250 g dung dịch axit sunfuric 15,68%

  a) tính klg mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu

  b) tính C% của các chất trong dung dịch sau phản ứng

 • Nguyễn Lê Thảo Trang

  đốt cháy hoàn toàn 22,4 lít hỗn hợp khí h2 và co thu được 8,8 g khí co2.

  a)viết PTHH của các phản ứng xảy ra

  b)tính thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp\

  c)tính thể tích khí o2 cần dùng để đốt cháy hỗn hợp khí

  d)tính khối lượng của ỗn hợp khí ban đầu

  e)tính thể thích khí CO2 sinh ra

  các khí đo ở đktc

 • Anh Nguyễn

  Đốt cháy 8,4g Sắt trong 11,2 lít Oxi.

  Viết phương trình hóa học

  Tính xem chất nào còn thừa và thừa bao nhiêu?

  Tính khối lượng oxi sắt từ thu được

 • thanh hằng

  Cho 6,5 ( g ) Kẽm tan hoàn toàn trong dung dịch Axit clohidric

  a) Tính khối lượng axit tham gia phản ứng

  b) Tính khối lượng muối tạo thành và thể tích khí ở đktc

  Các bạn giải gấp cho mình nha . Mình đag cần rất gấp .

 • thùy trang

  HÒa tan 3.9g kim loại X cần dùng 1 lượng HCl thu được 1.344l khí hidro ở điều kiện tiêu chuẩn. Mặc khác để hòa tan 3.2g oxit của kim loại Y cần dùng 1 lượng HCl như trên. Xác định X, Y

 • Xuan Xuan

  Dẫn từ từ 8,96 lít H2 (đktc) qua m gam oxit sắt FexOy nung nóng. Sau phản ứng đc 7,2 g nước và hỗn hợp A gồm 2 chất rắn nặng 28,4g.

  a, Tìm m?

  b. Tìm CTHH của oxit sắt nói trên. Biết trong A có 59,155% sắt đơn chất ?

 • Nguyễn Vân

  1.Dot 5,4g bot kim loai Al trong 2,24 lit oxi o dktc den phan ung hoan toan. Sau phan ung thu duoc nhung chat nao? Co khoi luong bao nhieu

  2.Dot 9,75g bot kim loai kem trong 2,24 lit oxi o dktc den phan ung hoan toan. Sau phan ung thu duoc nhung chat nao? Co khoi luong bao nhieu

  3.Cho 7,2g kim loai Mg phan ung voi 2,24 lit oxi o dktc den phan ung hoan toan. Tinh khoi luong chat ran thu duoc sau phan ung

  4.Dot 22,4 g bot sat trong 4,48 lit khi oxi o dktc den phan ung hoan toan. Tinh khoi luong chat ran thu duoc sau phan ung

  5.Cho 8,1g kim loai nhom phan ung voi dung dich chua 49g H2SO4. Tinh khoi luong muoi va the tich khi o dieu kien tieu chuan sau phan ung. So do phan ung Al+H2SO4------>Al2(SO4)3 +H2

  6.Hoa tan 8g oxit dong (CuO) trong dung dich chua 10,95g HCl. Sau phan ung thu duoc 9,45 muoi dong (II) clorua va nuoc. Tinh khoi luong CuO ca HCl da phan ung? So do phan ung: CuO+HCl------>CuCl2+H2O

  7.Hoa tan 8g sat (III) oxit (Fe2O3) trong dung dich chua 10,95g HCl. Sau phan ung thu duoc 3,25g muoi sat (III) clorua va nuoc. Tinh khoi luong Fe2O3 va HCl da phan ung? So do phan ung : Fe2O3+HCl-----> FeCl3 +H2O

  ! Help Me!