YOMEDIA

Tính V khí O2 cần dùng để đốt cháy 16g lưu huỳnh?

bởi thùy trang 11/05/2019

đốt cháy 16g lưu huỳnh thu được khí SO2

a) tính thể tích O2 cần dùng

b) Tính khối lượng khí SO2 thu được

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • PTHH:S+O2----->SO2

  a.\(n_S=\dfrac{m_S}{M_S}=\dfrac{16}{32}=0,5\left(mol\right)\)

  Theo PTHH:\(n_{O_2}=n_S=0,5\left(mol\right)\)

  \(V_{O_2}=n_{O_2}.22,4=0,5.22,4=11,2\left(l\right)\)

  b.Theo PTHH:\(n_S=n_{SO_2}=0,5\left(mol\right)\)

  \(m_{SO_2}=n_{SO_2}.M_{SO_2}=0,5.64=32\left(g\right)\)

  Chúc bạn học tốthihi

  bởi Dohuynh Bibin 11/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA