AMBIENT

Viết PTHH khi cho đốt cháy hỗn hợp Fe và S?

bởi Nguyễn Thị Thúy 08/05/2019

Nung nóng hỗn hợp gồm 4,48 gam bột Fe và 3,2 bột S trong ống kính , sau một thời gian ngừng nung tạo ra sản phẩm là FeS

a, Viết phương trình hóa học

b, Sau phản ứng chất nào còn dư và khối lượng là bao nhiêu

c, Tính khối lượng FeS tạo thành

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a)PT: Fe + S \(\underrightarrow{t}\)FeS

  b) n\(_{Fe}\)=\(\dfrac{4,48}{56}\)=0.08(mol)

  n\(_S\)=\(\dfrac{3,2}{32}\)=0,1(mol)

  Ta có: \(\dfrac{n_{Fe}}{1}\):\(\dfrac{n_S}{1}\)\(\Rightarrow\)\(\dfrac{0.08}{1}\) < \(\dfrac{0,1}{1}\)\(\Rightarrow\)n\(_S\) PƯ dư

  n\(_S\)(pư)=n\(_{Fe}\)=0,08(mol)\(\Rightarrow\)n\(_S\)(dư)=n\(_S\)-n\(_S\)(pư)=0,1-0,08=0,02(mol)

  \(\Rightarrow\)m\(_S\)(dư)= 0,02.32=0,64(g)

  c)Thep PT(a) ta có:n\(_{FeS}\)=n\(_{Fe}\)=0,08(mol)\(\Rightarrow\)m\(_{FeS}\)=0,08. 72=5,76(g)

  bởi Diệu Linhh 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>