minh dương's Profile

minh dương

minh dương

16/02/1998

Trường TH&THCS Kon Chiêng

Số câu hỏi 136
Số câu trả lời 243
Điểm 160
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (32)

  • minh dương: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 tháng
  • minh dương: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tháng
  • minh dương: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tháng
  • minh dương: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tháng
  • minh dương: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 3 tháng
  • minh dương: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
  • minh dương: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 tháng
  • minh dương: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
  • minh dương: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
  • minh dương: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng