YOMEDIA

Tính mFe cần dùng khi hòa tan với 300ml HCl 1M?

giúp mình với!!!

hòa tan 1 lượng Fe vừa đủ tác dụng với 300ml dung dịch HCl 1M. Tính

a, khối lượng Fe cần dùng

b, tính thể tích khi hidro ở đktc

c, cho lượng khí sinh ra qua 16 g đồng (II) oxit thì thu được bn gam đồng ?

Theo dõi Vi phạm
ADMICRO

Trả lời (1)

 
 
 • a, PTHH: \(Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\)

  \(n_{HCl}=C_M.V=1.0,3=0,3mol\)

  Từ phương trình : \(n_{Fe}=\dfrac{1}{2}n_{HCl}=\dfrac{1}{2}.0,3=0,15mol\)

  \(\rightarrow m_{Fe}=0,15.56=8.4g\)

  b, Từ phương trình: \(n_{H_2}=n_{Fe}=0.15mol\)

  \(\rightarrow V_{H_2}=22,4.0,15=3.36l\)

  c, PTHH: \(H_2+CuO\rightarrow Cu+H_2O\)

  \(n_{H_2}=0,15mol\)

  \(n_{CuO}=\dfrac{16}{80}=0.2mol\)

  Ta thấy: \(\dfrac{0.15}{1}< \dfrac{0.2}{1}\rightarrow CuOdư\)

  Từ phương trình: \(n_{Cu}=n_{H_2}=0,15mol\)

  \(\rightarrow m_{Cu}=0,15.64=9.6g\)

    bởi Nguyễn Hiệp 15/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA