Tính khối lượng oxit sắt từ thu được khi đốt 1,86g Fe ở nhiệt độ cao?

bởi Thiên Mai 17/05/2019

Đốt cháy hoàn toàn 1,86g sắt ở nhiệt độ cao

a) tính khối lượng oxit sắt từ thu được sau phản ứng

b) Tính thể tích khí oxi cần dùng (đktc)

c) Tính thể tích không khí cần thiết để có đủ lượng oxi trên

Câu trả lời (1)

 • nFe = \(\dfrac{1,68}{56}=0,03\) mol

  Pt: 3Fe + ....2O2 --to--> Fe3O4

  0,03 mol-> 0,02 mol-> 0,01 mol

  mFe3O4 thu được = 0,01 . 232 = 2,32 (g)

  VO2 cần dùng = 0,02 . 22,4 = 0,448 (lít)

  VO2 = \(\dfrac{1}{5}\)Vkk

  => Vkk = 5VO2 = 5 . 0,448 = 2,24 (lít)

  bởi Trần Nhật Trường 17/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan