Tay Thu's Profile

Tay Thu

Tay Thu

16/11/1998

THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa

Số câu hỏi 1082
Số câu trả lời 184
Điểm 330
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (90)

  • Tay Thu: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Tay Thu: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Tay Thu: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Tay Thu: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Tay Thu: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Tay Thu: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Tay Thu: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Tay Thu: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Tay Thu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 tháng
  • Tay Thu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 tháng