YOMEDIA

Tay Thu's Profile

Tay Thu

Tay Thu

01/01/1970

Số câu hỏi 1082
Số câu trả lời 184
Điểm 330
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (90)

  • Tay Thu: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Tay Thu: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Tay Thu: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Tay Thu: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Tay Thu: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Tay Thu: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Tay Thu: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Tay Thu: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Tay Thu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 12 tháng
  • Tay Thu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 12 tháng