AMBIENT

Tính mFe thu được khi khử 28,8 gam FeO bằng khí hiđrô?

bởi thanh duy 13/05/2019

Khử 28,8 gam Feo bằng khí hiđrô

a Tính số gam sắt thu được

b Tính thể tích khí hiđrô cần dùng ( Ở đktc)

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • a.FeO + H2 ---t⁰---> Fe + H2O

  n FeO = m/M=28,8/72=0,4mol

  Theo PTHH : nFe=nFeO= 0,4 mol

  => mFe= n*M=0,4*56=22,4g

  b. Theo PTHH : nH2=nFeO = 0,4 mol

  => VH2(ở đktc) = n*22,4 = 0,4*22,4 = 8,96l.

  bởi Phương Trần 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>