YOMEDIA

Lê Văn Duyệt's Profile

Lê Văn Duyệt

Lê Văn Duyệt

01/01/1970

Số câu hỏi 1077
Số câu trả lời 180
Điểm 391
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (114)

  • Lê Văn Duyệt: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 4 tháng
  • Lê Văn Duyệt: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Lê Văn Duyệt: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Lê Văn Duyệt: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Lê Văn Duyệt: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Lê Văn Duyệt: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Lê Văn Duyệt: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 12 tháng
  • Lê Văn Duyệt: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 12 tháng
  • Lê Văn Duyệt: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 12 tháng
  • Lê Văn Duyệt: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 12 tháng