Lê Văn Duyệt's Profile

Lê Văn Duyệt

Lê Văn Duyệt

17/03/2002

THPT Lý Thường Kiệt

Số câu hỏi 1077
Số câu trả lời 180
Điểm 390
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (113)

  • Lê Văn Duyệt: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
  • Lê Văn Duyệt: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
  • Lê Văn Duyệt: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
  • Lê Văn Duyệt: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
  • Lê Văn Duyệt: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
  • Lê Văn Duyệt: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
  • Lê Văn Duyệt: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
  • Lê Văn Duyệt: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
  • Lê Văn Duyệt: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
  • Lê Văn Duyệt: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng