AMBIENT

Nguyễn Thị Lưu's Profile

Nguyễn Thị Lưu

Nguyễn Thị Lưu

01/01/1970

Số câu hỏi 1048
Số câu trả lời 175
Điểm 358
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (105)

  • Nguyễn Thị Lưu: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Nguyễn Thị Lưu: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Nguyễn Thị Lưu: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Nguyễn Thị Lưu: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Nguyễn Thị Lưu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
  • Nguyễn Thị Lưu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
  • Nguyễn Thị Lưu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
  • Nguyễn Thị Lưu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
  • Nguyễn Thị Lưu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
  • Nguyễn Thị Lưu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng