YOMEDIA

Nguyễn Thị Lưu's Profile

Nguyễn Thị Lưu

Nguyễn Thị Lưu

07/07/2000

Số câu hỏi 2123
Số câu trả lời 1307
Điểm 1670
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (282)

  • Nguyễn Thị Lưu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Thị Lưu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Thị Lưu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Nguyễn Thị Lưu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Nguyễn Thị Lưu: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Thị Lưu: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 9 tháng
  • Nguyễn Thị Lưu: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 9 tháng
  • Nguyễn Thị Lưu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Thị Lưu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Thị Lưu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF