Tính số mol SO2 sinh ra khi cho 1,5 mol O2 phản ứng với S?

bởi Nguyễn Anh Hưng 17/05/2019

Tính số mol khí sunfurơ sinh ra trong mỗi trường hợp sau :

a) có 1,5 mol khí oxi tham gia phản ứng với lưu huỳnh

b) đốt cháy hoàn toàn 38,4 g lưu huỳnh trong khí oxi

Câu trả lời (1)

 • a) S+O2--->SO2

  nSO2=nO2=1,5(mol)

  b)S+O2--->SO2

  nS=38,4/32=1,2(mol)

  nSO2=nS=1,2(mol)

  bởi dương thị thanh thuong 17/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Phạm Khánh Ngọc

  Hòa tan hết 4 gam một kim loại M vào 96,2g nước thì thu được ddA có nồng độ 7,4 % và thể tích lít khí B (đktc)
  a) Viết PTHH
  b) Xác định M
  c) Tính V

 • Xuan Xuan

  Đốt cháy hoàn toàn 25,2 g sắt trong bình chứa khí O2.

  a. Hãy viết phương trình phản ứng xảy ra.

  b. Tính thể tích khí O2(ở đktc) đã tham gia phản ứng trên.

  c. Tính khối lượng KClO3cần dùngđể khi phân huỷ thì thu được một thể tích khí O2(ở đktc) bằng với thể tích khí O2đã sử dụng ở phản ứng trên

 • Nguyễn Hiền

  Cho kim loại kẽm phản ứng với dung dịch HCL. Sau phản ứng thu được 2,24(l) khí thoát ra ở đktc
  a) Viết PTHH
  b) tính khối lượng Zn
  c)Tính khối lượng dung dịch axit NaOH 15% cần để trung hòa hết lượng axit trên

 • Hương Lan

  Đốt cháy hoàn toàn NATRI trong 5.6 lít khí oxi ( đktc), thu được NATRI OXIT

  a) Viết phương trình phản ứng xảy ra ?

  b) Tính khối lượng NATRI đã phản ứng

 • Tay Thu

  bài 1: Để 14g bột sắt trong không khí ( chứa 20% oxi và 80% nito về thể tích ). Sau một thời gian thu được 18,8g hỗn hợp chất rắn gồm: Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3.

  a, lập PTHH

  b. tính khối lượng oxi đã tham gia phản ứng

  bài 2: Đốt 21,6g 1 miếng nhôm trong khí oxi. Sau một thời gian thu được 36g hỗn hợp chất rắn X gồm Al2O3 và Al dư (trong đó nhôm chiếm 15% về khối lượng)

  a. Tính khối lượng oxi đã tham gia phản ứng.

  b. Tính%khối lượng miếng nhôm đã bị oxi hóa bởi oxi của không khí

  bài 3: Cho m gam hỗn hợp bột gồm 3 kim loại: Fe, Cu, Al cào 1 bình kín có chứa 8g khí oxi. Nung nóng bình một thời gian. Cho đến khi thể tích khí oxi giảm xuống còn 20% so với ban đầu thì thu được 24,5 g hợp chất rắn gồm FeO, Fe3O4, CuO, Al2O3, Cu, Fe, Al.

  a. viết các PTHH xảy ra.

  b, tính giá trị của m

 • na na

  Cho 5,4g Al t/d hoàn toàn với dung dịch HCl theo sơ đồ phản ứng

  Al + HCl---> AlCl3 + H2

  a) Lập phương trình phản ứng

  b) Tính khối lượng AlCl3 sinh ra và thể tích khí H2 thu đc sau khi kết thúc phản ứng biết thể tích chất khí đo đktc

 • hi hi

  Đốt cháy lưu huỳnh trong 7 lít ô xi ,sau phản ứng thu được 4,48 lít SO2 (các thể tích đo ở đktc)

  a) Viết PTHH
  b) Tính thể tích lưu huỳnh phản ứng
  c)Tính thể tích ô xi sau phản ứng (còn lại sau phản ứng)

 • khanh nguyen

  cho 28 g sắt tác dụng với axit sunfuric theo sơ đồ phản ứng sau

  Fe +H2SO4 ---> FeSO4 + H2

  a) Lập PTHH của phản ứng trên

  b)Tính khối lượng muối sắt FeSO4 tạo thành

  c) Tính thể tích khí H2 sinh ra ở đktc

  d) Tính khối lượng axit H2SO4 tham gia phản ứng theo 2 cách

 • Nguyễn Thị Thúy

  đốt cháy 2.4 tấn than đá có chứa 0.5%tạp chất lưu huỳnh và 1.5% tạp chất khác khong cháy. tính thể tích khí co2 và so2 tạo thành(dktc)

 • Đan Nguyên

  Hỗn hợp có 16 (g) bột lưu huỳnh và 28 (g) bột sắt. Đốt nóng hỗn hợp thu được chất duy nhất là FeS. Tính khối lượng của sản phẩm nếu hỗn hợp có 8 (g) bột lưu huỳnh và 28 (g) Ce. Hãy cho biết:

  - Khối lượng FeS thu được

  - Chất nào còn dư sau phản ứng và dư bao nhiêu gam?