ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính %m mỗi kim loại trong hỗn hợp biết cho 28g Na, Mg vào 400g H2O thu được 8,96 lít H2?

cho 28g hỗn hợp Na,Mg hòa tan hết trong 400g H2O được dung dịch X và 8,96 l khí (đktc)

a, tính % m mỗi kim loại trong hỗn hợp

b, Tính độ tan dung dịch X

c, Đốt cháy hết hỗn hợp kim loại ban đầu trong không khí 1/5 là O2(đktc). Tính V không khí phản ứng

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • nH2 = \(\dfrac{8,96}{22,4}=0,4\) mol

  Pt: 2Na + 2H2O --> 2NaOH + H2

  0,8 mol<------------0,8 mol<-0,4 mol

  mNa = 0,8 . 23 = 18,4 (g)

  mMg = 28 - 18,4 = 9,6 (g)

  => nMg = \(\dfrac{9,6}{24}=0,4\) mol

  % mNa = \(\dfrac{18,4}{28}.100\%=65,71\%\)

  % mMg = 100% - 65,71% = 34,29%

  SNaOH = \(\dfrac{0,8\times40}{400}.100=8\left(g\right)\)

  Pt: 4Na + O2 --to--> 2Na2O

  0,8 mol-> 0,2 mol

  ......2Mg + O2 --to--> 2MgO

  0,4 mol-> 0,2 mol

  VO2 = (0,2 + 0,2) . 22,4 = 8,96 (lít)

  VKK = \(\dfrac{8,96}{0,2}=44,8\left(l\right)\)

    bởi Huỳnh Ngọc 11/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1