YOMEDIA

Bài tập 9 trang 95 SGK Hình học 10

Giải bài 9 tr 95 SGK Hình học 10

Cho hai đường thẳng \({\Delta _1}:x + y + 5 = 9,{\Delta _2}:y =  - 10\)

Góc giữa \({\Delta _1}\) và \({\Delta _2}\) là: 

A. 45o

B. 30o

C. 88o57'52''

D. 1o13'8''

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có \(\begin{array}{l}
{\rm{cos}}\widehat {\left( {{\Delta _1},{\Delta _2}} \right)} = \frac{{\left| {\overrightarrow {{n_1}} .\overrightarrow {{n_2}} } \right|}}{{\left| {\overrightarrow {{n_1}} } \right|.\left| {\overrightarrow {{n_2}} } \right|}} = \frac{{\left| {1.0 - 1.1} \right|}}{{\sqrt 2 .\sqrt 1 }} = \frac{{\sqrt 2 }}{2}\\
 \Rightarrow \widehat {\left( {{\Delta _1},{\Delta _2}} \right)} = {45^ \circ }
\end{array}\)

Vậy chọn đáp án A

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 95 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Phong Vu

  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại B, AB = 2BC, D là trung điểm của AB, E thuộc đoạn AC sao cho AC = 3EC, biết phương trình đường thẳng CD: \(x-3y+1=0,\; E(\frac{16}{3};1).\) Tìm tọa độ các điểm A, B, C.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Hoàng Thị Trà Giang

  Mình giải ra đáp số rồi mà không biết đúng hay sai nữa, khó quá.

  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC cân tại A có phương trình AB, AC lần lượt là x + 2y - 2 = 0, 2x + y + 1 = 0, điểm M(1; 2) thuộc đoạn thẳng BC. Tìm tọa độ điểm D sao cho tích vô hướng \(\overline{DB}.\overline{DC}\) có giá trị nhỏ nhất.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA