ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 9 trang 95 SGK Hình học 10

Giải bài 9 tr 95 SGK Hình học 10

Cho hai đường thẳng \({\Delta _1}:x + y + 5 = 9,{\Delta _2}:y =  - 10\)

Góc giữa \({\Delta _1}\) và \({\Delta _2}\) là: 

A. 45o

B. 30o

C. 88o57'52''

D. 1o13'8''

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có \(\begin{array}{l}
{\rm{cos}}\widehat {\left( {{\Delta _1},{\Delta _2}} \right)} = \frac{{\left| {\overrightarrow {{n_1}} .\overrightarrow {{n_2}} } \right|}}{{\left| {\overrightarrow {{n_1}} } \right|.\left| {\overrightarrow {{n_2}} } \right|}} = \frac{{\left| {1.0 - 1.1} \right|}}{{\sqrt 2 .\sqrt 1 }} = \frac{{\sqrt 2 }}{2}\\
 \Rightarrow \widehat {\left( {{\Delta _1},{\Delta _2}} \right)} = {45^ \circ }
\end{array}\)

Vậy chọn đáp án A

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 95 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1