YOMEDIA

Lê Thánh Tông's Profile

Lê Thánh Tông

Lê Thánh Tông

01/01/1970

Số câu hỏi 1153
Số câu trả lời 202
Điểm 511
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (196)

  • Lê Thánh Tông: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 3 ngày
  • Lê Thánh Tông: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 tuần
  • Lê Thánh Tông: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 tuần
  • Lê Thánh Tông: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 tuần
  • Lê Thánh Tông: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 tuần
  • Lê Thánh Tông: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 tuần
  • Lê Thánh Tông: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tuần
  • Lê Thánh Tông: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tuần
  • Lê Thánh Tông: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tuần
  • Lê Thánh Tông: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 2 tuần