AMBIENT

Lê Thánh Tông's Profile

Lê Thánh Tông

Lê Thánh Tông

01/01/1970

Số câu hỏi 1102
Số câu trả lời 163
Điểm 296
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (117)

  • Lê Thánh Tông: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 3 tháng
  • Lê Thánh Tông: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Lê Thánh Tông: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Lê Thánh Tông: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Lê Thánh Tông: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Lê Thánh Tông: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Lê Thánh Tông: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Lê Thánh Tông: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Lê Thánh Tông: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Lê Thánh Tông: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng