YOMEDIA

Lê Nhi's Profile

Lê Nhi

Lê Nhi

24/06/2000

Số câu hỏi 2150
Số câu trả lời 1203
Điểm 1540
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (295)

  • Lê Nhi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 tháng
  • Lê Nhi: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Lê Nhi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Lê Nhi: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Lê Nhi: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Lê Nhi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Lê Nhi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Lê Nhi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Lê Nhi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Lê Nhi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF