Nguyễn Trung Thành's Profile

Nguyễn Trung Thành

Nguyễn Trung Thành

01/01/1970

THPT Lương Định Của

Số câu hỏi 1038
Số câu trả lời 168
Điểm 352
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (113)

  • Nguyễn Trung Thành: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • Nguyễn Trung Thành: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • Nguyễn Trung Thành: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • Nguyễn Trung Thành: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • Nguyễn Trung Thành: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • Nguyễn Trung Thành: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • Nguyễn Trung Thành: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Trung Thành: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
  • Nguyễn Trung Thành: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
  • Nguyễn Trung Thành: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng