YOMEDIA

Nguyễn Trung Thành's Profile

Nguyễn Trung Thành

Nguyễn Trung Thành

01/01/1970

Số câu hỏi 1038
Số câu trả lời 168
Điểm 352
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (113)

  • Nguyễn Trung Thành: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Trung Thành: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Trung Thành: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Trung Thành: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Trung Thành: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Trung Thành: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Trung Thành: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 9 tháng
  • Nguyễn Trung Thành: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 12 tháng
  • Nguyễn Trung Thành: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 12 tháng
  • Nguyễn Trung Thành: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 12 tháng