YOMEDIA

Nguyễn Trung Thành's Profile

Nguyễn Trung Thành

Nguyễn Trung Thành

01/01/1970

Số câu hỏi 2139
Số câu trả lời 1279
Điểm 1664
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (265)

  • Nguyễn Trung Thành: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Trung Thành: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Trung Thành: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Trung Thành: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 12 tháng
  • Nguyễn Trung Thành: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Trung Thành: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Trung Thành: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Trung Thành: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Trung Thành: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Trung Thành: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF