YOMEDIA

Thùy Nguyễn's Profile

Thùy Nguyễn

Thùy Nguyễn

08/08/2002

Số câu hỏi 2233
Số câu trả lời 1315
Điểm 1604
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (265)

  • Thùy Nguyễn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Thùy Nguyễn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Thùy Nguyễn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
  • Thùy Nguyễn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
  • Thùy Nguyễn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Thùy Nguyễn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Thùy Nguyễn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Thùy Nguyễn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Thùy Nguyễn: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
  • Thùy Nguyễn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF