YOMEDIA

Dương Minh Tuấn's Profile

Dương Minh Tuấn

Dương Minh Tuấn

23/05/2004

Số câu hỏi 2172
Số câu trả lời 1245
Điểm 1732
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (262)

  • Dương Minh Tuấn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Dương Minh Tuấn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Dương Minh Tuấn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
  • Dương Minh Tuấn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
  • Dương Minh Tuấn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Dương Minh Tuấn: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
  • Dương Minh Tuấn: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
  • Dương Minh Tuấn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Dương Minh Tuấn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Dương Minh Tuấn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
AANETWORK
 

 

AANETWORK
OFF