MOBILEAPP

Dương Minh Tuấn's Profile

Dương Minh Tuấn

Dương Minh Tuấn

01/01/1970

Số câu hỏi 1031
Số câu trả lời 195
Điểm 466
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (136)

  • Dương Minh Tuấn: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Dương Minh Tuấn: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Dương Minh Tuấn: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Dương Minh Tuấn: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Dương Minh Tuấn: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Dương Minh Tuấn: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 10 tháng
  • Dương Minh Tuấn: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Dương Minh Tuấn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Dương Minh Tuấn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
  • Dương Minh Tuấn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm