YOMEDIA

Bài tập 22 trang 97 SGK Hình học 10

Giải bài 22 tr 97 SGK Hình học 10

Phương trình chính tắc của elip có hai đỉnh là (-3;0) và (3;0) và hai tiêu điểm là (-1;0), (1;0) là:

\(\begin{array}{l}
{\rm{A}}.\frac{{{x^2}}}{9} + \frac{{{y^2}}}{1} = 1\\
{\rm{B}}.\frac{{{x^2}}}{8} + \frac{{{y^2}}}{9} = 1\\
{\rm{C}}.\frac{{{x^2}}}{9} + \frac{{{y^2}}}{8} = 1\\
{\mathop{\rm D}\nolimits} .\frac{{{x^2}}}{1} + \frac{{{y^2}}}{9} = 1
\end{array}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có a=3, c=1⇒b2=a2-c2=9-1=8

Vậy (E) có phương trình là \(\frac{{{x^2}}}{9} + \frac{{{y^2}}}{8} = 1\)

Vậy chọn đáp án C

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22 trang 97 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
  • hi hi

    Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho hình thang cân ABCD có CD = 2AB, phương trình hai đường chéo của hình thang là AC: x + y - 4 = 0 và BD: x - y - 2 = 0. Biết tọa độ hai điểm A, B dương và hình thang có diện tích bằng 36. Tìm tọa độ các đỉnh của hình thang.

    Theo dõi (0) 1 Trả lời
  • khanh nguyen

    Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường tròn (C) có tâm I(1; 2), (C) cắt trục hoành tại A và B, cắt đường thẳng \(\Delta :3x+4y-6=0\) tại C và D. Viết phương trình đường tròn (C) biết AB + CD = 6.

    Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA