Bài tập 7 trang 95 SGK Hình học 10

Giải bài 7 tr 95 SGK Hình học 10

Cho hai đường thẳng d1: 2x+y+4-m=0, d2:(m+3)x+y-2m-1=0

d1 song song với d2 khi 

A. m=1

B. m=-1

C. m=2 

D. m=3

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có d1//d2 \(\Leftrightarrow \frac{{{a_1}}}{{{a_2}}} = \frac{{{b_1}}}{{{b_2}}} \ne \frac{{{c_1}}}{{{c_2}}}\)

Suy ra \(\frac{2}{{m + 3}} = \frac{1}{1} \Leftrightarrow m =  - 1\)

Khi m=-1 thì \(\frac{{{c_1}}}{{{c_2}}} = 5 \ne \frac{{{a_1}}}{{{a_2}}}\)

Vậy chọn đáp án B

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 95 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ