Bài tập 5 trang 94 SGK Hình học 10

Giải bài 5 tr 94 SGK Hình học 10

Cho đường thẳng d có phương trình tổng quát: 3x + 5y + 2006 = 0. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:

A. (d) có vecto pháp tuyến \(\overrightarrow n  = \left( {3;5} \right)\)

B. (d) có vecto chỉ phương \(\overrightarrow u  = \left( {5; - 3} \right)\)

C. (d) có hệ số góc k=5/3

D. (d) song song với đường thẳng 3x+5y=0

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có a=3 và b=5 suy ra hệ số góc là \(k =  - \frac{a}{b} =  - \frac{3}{5}\)

Vậy chọn đáp án C

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 94 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ