ON
ADMICRO

Nguyễn Minh Hải's Profile

Nguyễn Minh Hải

Nguyễn Minh Hải

01/01/1970

Số câu hỏi 1728
Số câu trả lời 810
Điểm 1027
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (796)

  • Nguyễn Minh Hải: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 giờ
  • Nguyễn Minh Hải: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 20 giờ
  • Nguyễn Minh Hải: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 ngày
  • Nguyễn Minh Hải: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 ngày
  • Nguyễn Minh Hải: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 ngày
  • Nguyễn Minh Hải: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 ngày
  • Nguyễn Minh Hải: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 ngày
  • Nguyễn Minh Hải: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 ngày
  • Nguyễn Minh Hải: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 ngày
  • Nguyễn Minh Hải: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 ngày

 

1=>1