YOMEDIA

Nguyễn Minh Hải's Profile

Nguyễn Minh Hải

Nguyễn Minh Hải

17/10/2000

Số câu hỏi 2147
Số câu trả lời 1249
Điểm 1456
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (290)

  • Nguyễn Minh Hải: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 3 tuần
  • Nguyễn Minh Hải: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Minh Hải: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 3 tháng
  • Nguyễn Minh Hải: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Minh Hải: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Minh Hải: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Minh Hải: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Minh Hải: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Nguyễn Minh Hải: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Nguyễn Minh Hải: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
ZUNIA9
 

 

ON