YOMEDIA

Bài tập 20 trang 96 SGK Hình học 10

Giải bài 20 tr 96 SGK Hình học 10

Cho M(0;4) và đường tròn (C): x2+y2-8x-6y+21=0

Tìm phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

A. M nằm ngoài (C)

B. M nằm trên (C)

C. M nằm trong (C)

D. M trùng với tâm của (C)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đường tròn (C) có tâm I(4;3) và R=2

Trong khi đó \(IM = \sqrt {17}  \simeq 4,12 > R = 2\) nên M nằm ngoài (C)

Vậy chọn đáp án A 

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20 trang 96 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
  • Nhat nheo

    Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình thang cân ABCD có diện tích bằng \(\frac{45}{2},\) đáy lớn CD nằm trên đường thẳng x - 3y - 3 = 0. Biết hai đường chéo AC, BD vuông góc với nhau tại I(2; 3). Viết phương trình đường thẳng chứa cạnh BC, biết điểm C có hoành độ dương.

    Theo dõi (0) 1 Trả lời
  • Nguyễn Tiểu Ly

    Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là I(-2;1) và thỏa mãn điều kiện \(\widehat{AIB}=90^0\), chân đường cao kẻ từ A đến BC là \(D(-1;-1)\), đường thẳng AC đi qua điểm M(-1;4). Tìm tọa độ các đỉnh A, B biết rằng đỉnh A có hoành độ dương.

    Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA