Bài tập 20 trang 96 SGK Hình học 10

Giải bài 20 tr 96 SGK Hình học 10

Cho M(0;4) và đường tròn (C): x2+y2-8x-6y+21=0

Tìm phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

A. M nằm ngoài (C)

B. M nằm trên (C)

C. M nằm trong (C)

D. M trùng với tâm của (C)

Hướng dẫn giải chi tiết

Đường tròn (C) có tâm I(4;3) và R=2

Trong khi đó \(IM = \sqrt {17}  \simeq 4,12 > R = 2\) nên M nằm ngoài (C)

Vậy chọn đáp án A 

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20 trang 96 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ