ADMICRO
UREKA

Bài tập 2 trang 118 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 2 trang 118 SGK Hình học 10 NC

Cho đường thẳng Δ: 3x−4y+2 = 0.

a) Viết phương trình của Δ dưới dạng tham số.

b) Viết phương trình của Δ dưới dạng phương trình theo đoạn chắn.

c) Tính khoảng cách từ mỗi điểm M(3;5), N(−4;0), P(2;1) tới Δ và xét xem đường thẳng cắt cạnh nào của tam giác MNP.

d) Tính góc hợp bởi Δ và mỗi trục tọa độ.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Δ có vec tơ pháp tuyến là \(\overrightarrow n  = \left( {3; - 4} \right)\) nên có vec tơ chỉ phương là \(\overrightarrow u  = \left( {4;3} \right)\).

Δ đi qua điểm \(A\left( {0;\frac{1}{2}} \right)\). Vậy Δ có phương trình tham số là:

\(\left\{ \begin{array}{l}
x = 4t\\
y = \frac{1}{2} + 3t
\end{array} \right.\)

b) Phương trình đoạn chắn:

\(3x - 4y + 2 = 0 \Leftrightarrow 3x - 4y =  - 2 \Leftrightarrow \frac{x}{{ - \frac{2}{3}}} + \frac{y}{{\frac{1}{2}}} = 1\)

3x−4y+2 = 0 ⇔ 3x−4y = −2

\( \Leftrightarrow \frac{x}{{ - \frac{2}{3}}} + \frac{y}{{\frac{1}{2}}} = 1\)

c) Ta có: 

\(\begin{array}{l}
d\left( {M,\Delta } \right) = \frac{{\left| {3.3 - 4.5 + 2} \right|}}{{\sqrt {{3^2} + {4^2}} }} = \frac{9}{2}\\
d\left( {N,\Delta } \right) = \frac{{\left| {3.\left( { - 4} \right) + 2} \right|}}{{\sqrt {{3^2} + {4^2}} }} = 2\\
d\left( {P,\Delta } \right) = \frac{{\left| {3.2 - 4.1 + 2} \right|}}{{\sqrt {{3^2} + {4^2}} }} = \frac{4}{5}
\end{array}\)

M và N cùng phía đối với đường thẳng Δ còn P nằm khác phía nên Δ không cắt MN, Δ cắt MP và NP.

d) Đường thẳng Ox có phương trình  y = 0, α là góc giữa α với Ox thì

\(\begin{array}{l}
\cos \alpha  = \frac{{\left| {3.0 - 4.1} \right|}}{{\sqrt {{3^2} + {4^2}} .\sqrt {{0^2} + {1^2}} }} = \frac{4}{5}\\
 \Rightarrow \alpha  \approx {36^0}52'
\end{array}\)

Phương trình đường thẳng Oy là x = 0, β là góc giữa Δ với Oy ta có:

\(\begin{array}{l}
\cos \beta  = \frac{{\left| {3.1 - 4.0} \right|}}{{\sqrt {{3^2} + {4^2}} .\sqrt {{1^2} + {0^2}} }} = \frac{3}{5}\\
 \Rightarrow \beta  \approx {53^0}7'
\end{array}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 118 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Quang Minh Tú

  Hôm qua làm kiểm tra 1 tiết Toán, mình giải không biết đúng hay sai nữa!

  Trong mặt phẳng với hệ tοạ độ Oxy, cho hình vuông ABCD và M là một điểm thuộc cạnh CD (M≠ C,D). Qua điểm A dựng đường thẳng d vuông góc với AM, d cắt đường thẳng BC tại điểm N. Biết rằng trung điểm của đoạn thẳng MN là gốc tọa độ O, I là giaο điểm của AO và BC. Tìm tọa độ điểm B của hình vuông biết A(-6;4), O(0;0), I(3;-2) và điểm N có hoành độ âm.  

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Đào

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho \(\Delta\)ABC có trọng tâm \(G\left ( \frac{8}{3};0 \right )\)và có đường tròn ngoại tiếp là (C) tâm I. Điểm M (0;1),N (4;1) lần lượt là điểm đối xứng của I qua các đường thẳng AB, AC . Đường thẳng BC qua điểm K (2;-1). Viết phương trình đường tròn (C).

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Chai Chai

  Làm toát mồ hôi mà vẫn không ra, giúp em vs!

  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình thang ABCD vuông tại B và C có AB > CD và CD = BC. Đường tròn đường kính AB có phương trình x 2 + y 2 – 4x – 5 = 0 cắt cạnh AD của hình thang tại điểm thứ hai N. Gọi M là hình chiếu vuông góc của D trên đường thẳng AB. Biết điểm N có tung độ dương và đường thẳng MN có phương trình 3x + y – 3 = 0, tìm tọa độ của các đỉnh A, B, C, D của hình thang ABCD.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Sơn Ca

  mn người ơi, giải giúp em vs, bài này khó quá!

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC cân tại A có trọng tâm G(2;2). Trung điểm của cạnh AB là M\((\frac{3}{2};\frac{7}{2})\). Đường tròn ngoại tiếp tam giác ACM cắt đường thẳng AG tại điểm thứ 2 là N. Biết đường thẳng vuông góc với BN tại B có phương trình x = - 1 và điểm N có hoành độ nhỏ hơn 4. Tìm tọa độ các điểm A, B, C.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Bài tập SGK khác

Bài tập 1 trang 93 SGK Hình học 10

Bài tập 2 trang 93 SGK Hình học 10

Bài tập 3 trang 93 SGK Hình học 10

Bài tập 4 trang 93 SGK Hình học 10

Bài tập 5 trang 93 SGK Hình học 10

Bài tập 6 trang 93 SGK Hình học 10

Bài tập 7 trang 93 SGK Hình học 10

Bài tập 8 trang 93 SGK Hình học 10

Bài tập 9 trang 93 SGK Hình học 10

Bài tập 10 trang 94 SGK Hình học 10

Bài tập 1 trang 94 SGK Hình học 10

Bài tập 2 trang 94 SGK Hình học 10

Bài tập 3 trang 94 SGK Hình học 10

Bài tập 4 trang 94 SGK Hình học 10

Bài tập 5 trang 94 SGK Hình học 10

Bài tập 6 trang 95 SGK Hình học 10

Bài tập 7 trang 95 SGK Hình học 10

Bài tập 8 trang 95 SGK Hình học 10

Bài tập 9 trang 95 SGK Hình học 10

Bài tập 10 trang 95 SGK Hình học 10

Bài tập 11 trang 95 SGK Hình học 10

Bài tập 12 trang 95 SGK Hình học 10

Bài tập 13 trang 95 SGK Hình học 10

Bài tập 14 trang 96 SGK Hình học 10

Bài tập 15 trang 96 SGK Hình học 10

Bài tập 16 trang 96 SGK Hình học 10

Bài tập 17 trang 96 SGK Hình học 10

Bài tập 18 trang 96 SGK Hình học 10

Bài tập 19 trang 96 SGK Hình học 10

Bài tập 20 trang 96 SGK Hình học 10

Bài tập 21 trang 96 SGK Hình học 10

Bài tập 22 trang 97 SGK Hình học 10

Bài tập 23 trang 97 SGK Hình học 10

Bài tập 24 trang 97 SGK Hình học 10

Bài tập 25 trang 97 SGK Hình học 10

Bài tập 26 trang 97 SGK Hình học 10

Bài tập 27 trang 98 SGK Hình học 10

Bài tập 28 trang 98 SGK Hình học 10

Bài tập 29 trang 98 SGK hình học 10

Bài tập 30 trang 98 SGK Hình học 10

Bài tập 3.37 trang 164 SBT Hình học 10

Bài tập 3.38 trang 165 SBT Hình học 10

Bài tập 3.39 trang 165 SBT Hình học 10

Bài tập 3.40 trang 165 SBT Hình học 10

Bài tập 3.41 trang 165 SBT Hình học 10

Bài tập 3.42 trang 165 SBT Hình học 10

Bài tập 3.43 trang 165 SBT Hình học 10

Bài tập 3.44 trang 165 SBT Hình học 10

Bài tập 3.45 trang 165 SBT Hình học 10

Bài tập 3.46 trang 166 SBT Hình học 10

Bài tập 3.47 trang 166 SBT Hình học 10

Bài tập 3.48 trang 166 SBT Hình học 10

Bài tập 3.49 trang 166 SBT Hình học 10

Bài tập 3.50 trang 166 SBT Hình học 10

Bài tập 3.51 trang 166 SBT Hình học 10

Bài tập 3.52 trang 167 SBT Hình học 10

Bài tập 3.53 trang 167 SBT Hình học 10

Bài tập 3.54 trang 167 SBT Hình học 10

Bài tập 3.55 trang 167 SBT Hình học 10

Bài tập 3.56 trang 167 SBT Hình học 10

Bài tập 3.57 trang 167 SBT Hình học 10

Bài tập 3.58 trang 167 SBT Hình học 10

Bài tập 3.59 trang 167 SBT Hình học 10

Bài tập 3.60 trang 167 SBT Hình học 10

Bài tập 3.61 trang 168 SBT Hình học 10

Bài tập 3.62 trang 168 SBT Hình học 10

Bài tập 3.63 trang 168 SBT Hình học 10

Bài tập 3.64 trang 168 SBT Hình học 10

Bài tập 3.65 trang 168 SBT Hình học 10

Bài tập 3.66 trang 168 SBT Hình học 10

Bài tập 3.67 trang 168 SBT Hình học 10

Bài tập 3.68 trang 169 SBT Hình học 10

Bài tập 3.69 trang 169 SBT Hình học 10

Bài tập 3.70 trang 169 SBT Hình học 10

Bài tập 3.71 trang 169 SBT Hình học 10

Bài tập 3.72 trang 169 SBT Hình học 10

Bài tập 3.73 trang 169 SBT Hình học 10

Bài tập 3.74 trang 169 SBT Hình học 10

Bài tập 3.75 trang 169 SBT Hình học 10

Bài tập 3.76 trang 170 SBT Hình học 10

Bài tập 3.77 trang 170 SBT Hình học 10

Bài tập 3.78 trang 170 SBT Hình học 10

Bài tập 3.79 trang 170 SBT Hình học 10

Bài tập 3.80 trang 170 SBT Hình học 10

Bài tập 3.81 trang 170 SBT Hình học 10

Bài tập 3.82 trang 170 SBT Hình học 10

Bài tập 3.83 trang 170 SBT Hình học 10

Bài tập 3.84 trang 171 SBT Hình học 10

Bài tập 3.85 trang 171 SBT Hình học 10

Bài tập 3.86 trang 171 SBT Hình học 10

Bài tập 3.87 trang 171 SBT Hình học 10

Bài tập 3.88 trang 171 SBT Hình học 10

Bài tập 3.89 trang 171 SBT Hình học 10

Bài tập 3.90 trang 171 SBT Hình học 10

Bài tập 3.91 trang 171 SBT Hình học 10

Bài tập 3.92 trang 172 SBT Hình học 10

Bài tập 3.93 trang 172 SBT Hình học 10

Bài tập 1 trang 118 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 3 trang 118 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 4 trang 118 SGK Hình học 10 NC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF