YOMEDIA

Bài tập 18 trang 96 SGK Hình học 10

Giải bài 18 tr 96 SGK Hình học 10

Cho hai điểm A(1;1) và B(7;5). Phương trình đường tròn đường kính AB là:

A. x2+y2+8x+6y+12=0

B. x2+y2-8x-6y+12-0

C. x2+y2-8x-6y-12=0

D. x2+y2+8x+6y-12=0

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Gọi I là tâm đường tròn cần tìm

Khi đó I có tọa độ (4;3), bán kính \(R = \sqrt {13} \)

Phù hợp với phương trình x2+y2-8x-6y+12-0

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18 trang 96 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA