YOMEDIA

Bài tập 16 trang 96 SGK Hình học 10

Giải bài 16 tr 96 SGK Hình học 10

Với gái trị nào của m thì phương trình sau đây là phương trình của đường tròn x2+y2-2(m+2)x+4my+19m-6=0?

A. 1

B. \( - 2 \le m \le 1\)

C. m<1 hoặc m>2

D. m<-2 hoặc m>1

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Gọi I là tâm của đường tròn

Điều kiện để đường tròn tâm I(m+2;-2m) có bán kính là:

(m+2)2+(-2m)2-19m+6>0

Giải ra ta được m>2 hoặc m<1

Vậy chọn đáp án C

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16 trang 96 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA