ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 16 trang 96 SGK Hình học 10

Giải bài 16 tr 96 SGK Hình học 10

Với gái trị nào của m thì phương trình sau đây là phương trình của đường tròn x2+y2-2(m+2)x+4my+19m-6=0?

A. 1

B. \( - 2 \le m \le 1\)

C. m<1 hoặc m>2

D. m<-2 hoặc m>1

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Gọi I là tâm của đường tròn

Điều kiện để đường tròn tâm I(m+2;-2m) có bán kính là:

(m+2)2+(-2m)2-19m+6>0

Giải ra ta được m>2 hoặc m<1

Vậy chọn đáp án C

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16 trang 96 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Dell dell

  Cứu với mọi người!

  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC cân tại A với A(1;2) . Gọi H là trung điểm cạnh BC , D là hình chiếu vuông góc của H trên AC, trung điểm M của đoạn HD nằm trên đường thẳng \(\Delta :2x+y+2=0\)  và phương trình đường thẳng BD: \(x+y-1=0\). Tìm toạ độ của B, C biết rằng điểm D có hoành độ âm.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Đào Lê Hương Quỳnh

  Help me!

  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi M là điểm trên cạnh AC sao cho  AB = 3AM. Đường tròn tâm I(1;-1) đường kính CM cắt BM tại D. Xác định tọa độ các đỉnh của tam giác ABC biết đường thẳng BC đi qua điểm N(8;-4), phương trình đường thẳng CD: x - 3y - 6 = 0 và điểm C có hoành độ dương. 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bin Nguyễn

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (C) tâm I (2;4) ; trực tâm H (1;3) ; đường thẳng AH cắt BC tại điểm A' (2;2) và cắt đường tròn (C) tại điểm K khác A. Tính diện tích tứ giác ABKC.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1