ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 12 trang 95 SGK Hình học 10

Giải bài 12 tr 95 SGK Hình học 10

Cho đường tròn (C): x2+y2+2x-4y-20=0

Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:

A. (C) có tâm I(1;2)

B. (C) có bán kính R=5

C. (C) đi qua điểm M(2;2)

D. (C) không đi qua điểm A(1;1)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đường tròn có tâm I(-1;-2)

Vậy chọn đáp án A

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12 trang 95 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1