ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 11 trang 95 SGK Hình học 10

Giải bài 11 tr 95 SGK Hình học 10

Phương trình nào sau đây là phương trình đường tròn?

A. x2+y2-4x-8y+1=0

B. 4x2+y2-10x-6y-2=0

C. x2+y2-2x-8y+20=0

D. x2+2y2-4x+6y-12=0

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Hai phương trình ở đáp án A và B không có dạng x2+y2-2ax-2by+c=0 nên không phải là phương trình của đường tròn.

Phương trình ở đáp án C có tâm I(1;4) và a2+b2-c < 0 nên cũng không phải là phương trình của đường tròn.

Vậy chọn đáp án D.

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 95 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1