YOMEDIA

Bài tập 11 trang 95 SGK Hình học 10

Giải bài 11 tr 95 SGK Hình học 10

Phương trình nào sau đây là phương trình đường tròn?

A. x2+y2-4x-8y+1=0

B. 4x2+y2-10x-6y-2=0

C. x2+y2-2x-8y+20=0

D. x2+2y2-4x+6y-12=0

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hai phương trình ở đáp án A và B không có dạng x2+y2-2ax-2by+c=0 nên không phải là phương trình của đường tròn.

Phương trình ở đáp án C có tâm I(1;4) và a2+b2-c < 0 nên cũng không phải là phương trình của đường tròn.

Vậy chọn đáp án D.

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 95 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Phạm Khánh Linh

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại B, BC = 2BA. Gọi E, F lần lượt là trung điểm của BC, AC. Trên tia đối của tia FE lấy điểm M sao cho FM = 3FE . Biết điểm M có tọa độ (5; 1), đường thẳng AC có phương trình 2x+y-3 =0 , điểm A có hoành độ là số nguyên. Xác định tọa độ các đỉnh của tam giác ABC.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quynh Nhu

   Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có \(DC=BC\sqrt{2}\) tâm \(I(-1;2)\).  Gọi M là trung điểm của cạnh CD, H(-2; 1 ) là giao điểm của hai đường thẳng AC và BM.
  a) Viết phương trình đường thẳng IH
  b) Tìm tọa độ các điểm A và B

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA