Bài tập 11 trang 95 SGK Hình học 10

Giải bài 11 tr 95 SGK Hình học 10

Phương trình nào sau đây là phương trình đường tròn?

A. x2+y2-4x-8y+1=0

B. 4x2+y2-10x-6y-2=0

C. x2+y2-2x-8y+20=0

D. x2+2y2-4x+6y-12=0

Hướng dẫn giải chi tiết

Hai phương trình ở đáp án A và B không có dạng x2+y2-2ax-2by+c=0 nên không phải là phương trình của đường tròn.

Phương trình ở đáp án C có tâm I(1;4) và a2+b2-c < 0 nên cũng không phải là phương trình của đường tròn.

Vậy chọn đáp án D.

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 95 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Trần Thị Trang

  Hôm nay thầy em giao bài này về nhà mà em không có biết làm, mn giúp em vs!

  Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho hình bình hành ABCD có \(\widehat{BAD} = 135^0\), trực tâm tam giác ABD là H(-1; 0). Đường thẳng đi qua D và H có phương trình x - 3y + 1 = 0. Tìm tọa độ các đỉnh của hình bình hành biết điểm \(G \left ( \frac{5}{3};2 \right )\) là trọng tâm tam giác ADC.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Truc Ly

  Khó quá, em bỏ cuộc rồi, mọi người giúp vs! Em cảm ơn nhiều ạ.

  Trong mặt phẳng Oxy cho hình thang ABCD vuông tại A và D có CD = 2AB = AD. Gọi E là điểm thuộc đoạn AB sao cho AB = 3AE. Điểm F thuộc BC sao cho tam giác DEF cân tại E. Biết E(2;4); phương trình của EF là 2x + y - 8 = 0; D thuộc đường thẳng d: x + y = 0  và điểm A có hoành độ nguyên thuộc đường thẳng d': 3x + y - 8 = 0 . Tìm tọa độ các đỉnh của hình thang ABCD.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can chu

  mn người ơi, giải giúp em vs, bài này khó quá!

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai đường tròn có phương trình \(C_1: (x+1)^2+y^2=1\) và \(C_2: (x-1)^2+(y-1)^2=4\). Hãy viết các phương trình tiếp tuyến chung của (C1) và (C2).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • May May

  Khó quá, em bỏ cuộc rồi, mọi người giúp vs! Em cảm ơn nhiều ạ.

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC với A(-3;-4); tâm đường tròn nội tiếp I(2;1) và tâm đường tròn ngoại tiếp \(J(-\frac{1}{2};1)\). Viết phương trình đường thẳng BC.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bala bala

  Làm toát mồ hôi mà vẫn không ra, giúp em vs!

  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn có phương trình: \((x-1)^2+(y+2)^2=9\) (C ) và đường thẳng \(x+y+m=0 (d)\). Tìm m để trên đường thẳng (d) có duy nhất một điểm A mà từ đó kẻ được hai tiếp tuyến AB, AC tới đường tròn (C) . (B, C là hai tiếp điểm) Sao cho tam giác ABC vuông. 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyen Ngoc

  Khó quá, em bỏ cuộc rồi, mọi người giúp vs! Em cảm ơn nhiều ạ.

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có các đường thẳng chứa đường cao kẻ từ A, trung tuyến kẻ từ B và phân giác trong kẻ từ C lần lượt là (d1): 3x - 4y + 27 = 0, (d2): 4x + 5y - 3 = 0, (d3): x + 2y - 5 = 0. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời